Skupina spoločností BHS-Sonthofen

Sme skupina spoločností strojárskeho a strojárskeho priemyslu so sídlom v Sonthofene (Nemecko). Naši odborníci ponúkajú inovatívne technické riešenia a konzultačné služby v oblasti strojárskeho a tepelného inžinierstva so zameraním na filtrovanie, miešanie a drvenie, recykláciu, sušenie a reakciu. Naša spoločnosť má viac ako 470 zamestnancov a deväť dcérskych spoločností po celom svete.

FILTRÁCIA

Sme experti na filtráciu s tvorbou filtračných koláčov – vďaka bohatému know-how nájdeme pre vás optimálne separačné riešenie.

MIEŠANIE A DRVENIE

Už viac ako sto rokov sme pioniermi na poli miešacej a drviacej techniky. Naše metódy nastavujú latky v našej brandži.

RECYKLÁCIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Sme technologický líder na poli spracovania kompozitných materiálov s obsahom kovov a špecialista na nebezpečné a organické odpady. Pomocou know-how a inovačných postupov a zariadení pokrývame všetky recyklačné procesy.

SUŠENIE A REAGOVANIE

Naša dcérska spoločnosť AVA sa koncentruje na riešenia šité na mieru v oblastiach sušenie, miešanie, reakcie, odparovanie, sterilizácia a granulovanie.

Novinky

Nový Oblastný manažér predaja pre segment recyklácie a životného prostredia

06. júla 2020
Od 1. júna 2020 je naším novým Oblastným manažérom predaja pre segment recyklácie a životného prostredia pán Ulrich Kanzleiter. Vo svojej činnosti sa zameriava na krajiny strednej a východnej Európy, Rakúsko a krajiny Beneluxu.

Nový postup od spoločnosti BHS eliminuje riziká pri recyklácii lítium-iónových batérií.

02. júla 2020
Hoci význam batérií a akumulátorov ako energetických zásobníkov významne rastie, ich recyklácia je spojená s výzvami. Spoločnosť BHS Sonthofen vyvinula v rámci viacerých výskumných projektov bezpečný postup na recykláciu batérií a akumulátorov. Vďaka procesu, ktorý prebieha od drviča až po sušičku, v ktorej sa odparia elektrolyty, v plynotesnej atmosfére, sa bezpečne vylúči nebezpečenstvo požiaru a úniku jedovatých plynov.

Betón pre najväčší veterný park v Európe

16. júna 2020
Príprava betónu pre viac ako 1 100 veterných elektrární najväčšieho veterného parku v Európe nie je maličkosť. Preto spoločnosť Tecwill Oy, fínsky expert na betonárne, dôveruje dvojhriadeľovej šaržovej miešačke spoločnosti BHS-Sonthofen. Miešačka vyprodukuje štyri kubíky vláknitého betónu na šaržu a umožňuje zaliatie až troch základov pre veterné elektrárne za deň. Spoločnosť Tecwill a jeho zákazník oceňujú najmä spoľahlivosť a efektivitu časovo a nákladovo nenáročného princípu miešania.

Menej opotrebovania a ekonomickejšia príprava ASR

19. mája 2020
Už skoro rok sa v holandskej spoločnosti Jansen Shredder Recycling BV v Moerdijku používa rotačný nárazový mlyn (typ RPMX) od spoločnosti BHS-Sonthofen na jemnú prípravu zvyškov z drvenia odpadov z automobilového priemyslu (ASR). Vďaka dlhoročným skúsenostiam s prípravou odpadov obsahujúcich kov sa expertom zo Sonthofenu podarilo vyšpecifikovať optimálny stroj na prípravu abrazívneho materiálu. Odvtedy zaznamenala spoločnosť Jansen výrazný pokles nákladov pripadajúcich na opotrebovanie.

Správna zmes na výstavbu prístavu v Aberdeene

15. mája 2020
Pri výrobe betónu na rozšírenie prístavu v Aberdeene s rozpočtom 350 miliónov libier v Škótsku sa spoločnosť Dragados UK & Ireland, pobočka španielskej skupiny ACS, spolieha na miešaciu techniku z dielne spoločnosti BHS-Sonthofen. Betón sa použije na výrobu cca 9 000 akropodov, ktoré sa osadia do vonkajších ochranných valov severného a južného vlnolamu. Spoločnosť Industrias Leblan dodala spoločnosti Dragados na tento účel dvojhriadeľovú šaržovú miešačku BHS.

Najväčšia miešačka v histórii spoločnosti BHS

01. apríla 2020
Úspech v medzinárodnom tendri vyústil v spoločnosti BHS-Sonthofen do výroby doposiaľ najväčšej miešačky vo firemnej histórii. Indický prevádzkovateľ bane na zinok potreboval miešačku s veľmi veľkým objemom plnenia. Osvedčený systém Combimix s prepadom v tejto mimoriadnej špeciálnej veľkosti vyprodukovala spoločnosť BHS-Sonthofen a momentálne je na ceste na miesto určenia. Spoločnosť BHS-Sonthofen presvedčila indického zákazníka na základe jednoduchosti údržby, realizácie jeho požiadaviek a vďaka existencii lokálneho partnera na servisné činnosti.

Tvorba hodnôt z bioodpadu

14. januára 2020
Od mája 2019 je v prevádzke nové zariadenie na prípravu bioodpadu Účelového združenia pre odpadové hospodárstvo v Kemptene (Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten). Technika za takmer 2,8 milióna eur sa stará o to, aby sa z bioodpadu a produktov kosenia optimálne odstránili cudzorodé látky, a aby sa tento materiál mohol následne fermentovať. Podmienkou dosiahnutia optimálneho výsledku fermentácie je efektívne rozvoľnenie rastlinných zložiek: Na prípravu a rozvoľňovanie materiálu na vlákna sa preto používa biogrinder spoločnosti BHS-Sonthofen. Poskytuje nízku spotrebu elektrickej energie pri veľmi dobrých výsledkoch rozvoľňovania aj pri náročnom výstupnom materiáli.

Spoločnosť BHS-Sonthofen preberá poskytovateľa riadiacich systémov Thoma

07. januára 2020
Na prelome rokov došlo v spoločnosti BHS-Sonthofen k výraznému rozšíreniu portfólia v oblasti riadiacej techniky: S účinnosťou od 01. 01. 2020 prevzala novozaložená dcérska spoločnosť BHS Control Systems GmbH & Co. KG. na základe zmluvy o prevode majetku spoločnosť Thoma Elektrosteuerungsanlagen GmbH z Babenhausenu pri Memmingene. Vďaka tomu rozširuje spoločnosť BHS-Sonthofen svoje expertné portfólio aj do oblasti riadiacej techniky. Spoločnosť BHS Control Systems preberie okrem obchodných sektorov spoločnosti Thoma aj projekčné a realizačné úlohy zamerané na riadiace systémy pre projekty spoločnosti BHS-Sonthofen, ako aj pre jej akvizíciu z roku 2018, spoločnosť AVA GmbH & Co. KG.

Spoločnosť BHS-Sonthofen zakladá novú distribučnú spoločnosť v Číne

30. októbra 2019
BHS-Sonthofen otvára k 1. novembru 2019 distribučnú spoločnosť v Číne. Pod názvom BHS-Sonthofen Process Solutions (Šanghaj) Co., Ltd. sa dcérska spoločnosť nemeckej strojárenskej spoločnosti venuje predovšetkým procesnej technike v chemickom a farmaceutickom priemysle.

Posledná kvapka na dokonalosť piesku do betónu: Baňa Stevin Rock stavila na rotačné odstredivé drviče spoločnosti BHS-Sonthofen.

25. septembra 2019
Zrno musí byť čisté a musí mať kubický tvar: piesok určený do vysokopevnostných betónov pre prestížne stavebné projekty v Dubaji a Abú Zabí. Pretože púštny piesok dostupný v ohromných množstvách nemá tieto vlastnosti, vyrába prevádzkovateľ bane Stevin Rock túto cenenú komoditu v Spojených arabských emirátoch sám z vápenca. Poslednou a rozhodujúcou inováciou sú od septembra 2018 dva rotačné odstredivé drviče typu RSMX od spoločnosti BHS-Sonthofen: Oba drviče RSMX s pohonom TwinDrive zabezpečia ideálny tvar zrna a rovnomerne vysokú kvalitu piesku.

O spoločnosti BHS-Sonthofen

Pomocou našich strojov a zariadení pomáhame pri riešení náročných technologických úloh.

Globálne vo vašom záujme

Skupina BHS má centrálu v južnom Nemecku a medzinárodne disponuje prevádzkami na ôsmich lokalitách