Skupina spoločností BHS-Sonthofen

Sme skupina spoločností strojárskeho a strojárskeho priemyslu so sídlom v Sonthofene (Nemecko). Naši odborníci ponúkajú inovatívne technické riešenia a konzultačné služby v oblasti strojárskeho a tepelného inžinierstva so zameraním na filtrovanie, miešanie a drvenie, recykláciu, sušenie a reakciu. Naša spoločnosť má viac ako 470 zamestnancov a deväť dcérskych spoločností po celom svete.

TECHNOLÓGIA PROCESU

Sme odborníci na filtráciu, sušenie, miešanie a reakciu - s rozsiahlym know-how nájdeme pre vás optimálne riešenie procesu.

MIEŠANIE A DRVENIE

Už viac ako sto rokov sme pioniermi na poli miešacej a drviacej techniky. Naše metódy nastavujú latky v našej brandži.

RECYKLÁCIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Sme technologický líder v oblasti spätného získavania kovov a špecialista na spracovanie nebezpečných a organických odpadov. S naším rozsiahlym know-how a s pomocou inovatívnych postupov a zariadení pokrývame všetky recyklačné procesy.

Novinky

Miešačky od spoločnosti BHS-Sonthofen v použití na modernizáciu holandskej uzáverovej hrádze

01. septembra 2020
32 kilometrov dlhé prehradenie chráni Holandsko pred záplavami – uzáverová hrádza. V súčasnosti prebieha komplexná modernizácia a rozšírenie tohto impozantného stavebného diela – celkovo v objeme približne 700 000 metrov štvorcových plochy hrádze. V projekte sa uplatnia inovatívne betónové tvárnice od spoločnosti Holcim Coastal B.V. Tá sa v záujme stabilnej vysokej kvality týchto tvárnic rozhodla pre silných partnerov v oblasti miešacej techniky a výroby priemyselných zariadení: spoločnosti BHS-Sonthofen a Loke BV. Spoločnosť BHS dodáva miešačky na rozšírenie výrobného zariadenia v holandskom meste Alphen aan den Rijn, kde sa pre tento projekt mieša betón, a spoločnosť Loke BV sa zhostila úlohy vybudovania výrobného zariadenia.

Indická spoločnosť používa drvič biologického odpadu od spoločnosti BHS na spracovanie ryžovej slamy

26. augusta 2020
V zariadení na výrobu bioplynu v blízkosti mesta Čandígarh v spolkovom štáte Pandžáb používa indická spoločnosť Source Facility BHS Biogrinder na spracovanie ryžovej slamy, kokosových škrupín a iných organických odpadových materiálov. Biogrinder je vhodný na viacero výstupných materiálov a umožňuje efektívny výrobný proces bioplynu.

Spoločnosť BHS-Sonthofen prináša na trh novú verziu biogrindera

15. júla 2020
Spoločnosť BHS-Sonthofen priniesla na trh novú, úplne prepracovanú verziu úspešného biogrindera. Biogrinder sa používa na prípravu biomasy na použitie. Umožňuje predovšetkým efektívnejšiu a rýchlejšiu produkciu bioplynu. Stroj, ktorý je v aktuálnej verzii vybavený diskovým rotorom a komponentmi z ušľachtilej ocele, ponúka ešte dlhšiu životnosť a ešte vyššiu flexibilitu.

Nový Oblastný manažér predaja pre segment recyklácie a životného prostredia

06. júla 2020
Od 1. júna 2020 je naším novým Oblastným manažérom predaja pre segment recyklácie a životného prostredia pán Ulrich Kanzleiter. Vo svojej činnosti sa zameriava na krajiny strednej a východnej Európy, Rakúsko a krajiny Beneluxu.

Nový postup od spoločnosti BHS eliminuje riziká pri recyklácii lítium-iónových batérií.

02. júla 2020
Hoci význam batérií a akumulátorov ako energetických zásobníkov významne rastie, ich recyklácia je spojená s výzvami. Spoločnosť BHS Sonthofen vyvinula v rámci viacerých výskumných projektov bezpečný postup na recykláciu batérií a akumulátorov. Vďaka procesu, ktorý prebieha od drviča až po sušičku, v ktorej sa odparia elektrolyty, v plynotesnej atmosfére, sa bezpečne vylúči nebezpečenstvo požiaru a úniku jedovatých plynov.

Betón pre najväčší veterný park v Európe

16. júna 2020
Príprava betónu pre viac ako 1 100 veterných elektrární najväčšieho veterného parku v Európe nie je maličkosť. Preto spoločnosť Tecwill Oy, fínsky expert na betonárne, dôveruje dvojhriadeľovej šaržovej miešačke spoločnosti BHS-Sonthofen. Miešačka vyprodukuje štyri kubíky vláknitého betónu na šaržu a umožňuje zaliatie až troch základov pre veterné elektrárne za deň. Spoločnosť Tecwill a jeho zákazník oceňujú najmä spoľahlivosť a efektivitu časovo a nákladovo nenáročného princípu miešania.

Menej opotrebovania a ekonomickejšia príprava ASR

19. mája 2020
Už skoro rok sa v holandskej spoločnosti Jansen Shredder Recycling BV v Moerdijku používa rotačný nárazový mlyn (typ RPMX) od spoločnosti BHS-Sonthofen na jemnú prípravu zvyškov z drvenia odpadov z automobilového priemyslu (ASR). Vďaka dlhoročným skúsenostiam s prípravou odpadov obsahujúcich kov sa expertom zo Sonthofenu podarilo vyšpecifikovať optimálny stroj na prípravu abrazívneho materiálu. Odvtedy zaznamenala spoločnosť Jansen výrazný pokles nákladov pripadajúcich na opotrebovanie.

Správna zmes na výstavbu prístavu v Aberdeene

15. mája 2020
Pri výrobe betónu na rozšírenie prístavu v Aberdeene s rozpočtom 350 miliónov libier v Škótsku sa spoločnosť Dragados UK & Ireland, pobočka španielskej skupiny ACS, spolieha na miešaciu techniku z dielne spoločnosti BHS-Sonthofen. Betón sa použije na výrobu cca 9 000 akropodov, ktoré sa osadia do vonkajších ochranných valov severného a južného vlnolamu. Spoločnosť Industrias Leblan dodala spoločnosti Dragados na tento účel dvojhriadeľovú šaržovú miešačku BHS.

Najväčšia miešačka v histórii spoločnosti BHS

01. apríla 2020
Úspech v medzinárodnom tendri vyústil v spoločnosti BHS-Sonthofen do výroby doposiaľ najväčšej miešačky vo firemnej histórii. Indický prevádzkovateľ bane na zinok potreboval miešačku s veľmi veľkým objemom plnenia. Osvedčený systém Combimix s prepadom v tejto mimoriadnej špeciálnej veľkosti vyprodukovala spoločnosť BHS-Sonthofen a momentálne je na ceste na miesto určenia. Spoločnosť BHS-Sonthofen presvedčila indického zákazníka na základe jednoduchosti údržby, realizácie jeho požiadaviek a vďaka existencii lokálneho partnera na servisné činnosti.

Tvorba hodnôt z bioodpadu

14. januára 2020
Od mája 2019 je v prevádzke nové zariadenie na prípravu bioodpadu Účelového združenia pre odpadové hospodárstvo v Kemptene (Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten). Technika za takmer 2,8 milióna eur sa stará o to, aby sa z bioodpadu a produktov kosenia optimálne odstránili cudzorodé látky a aby sa tento materiál mohol následne fermentovať. Podmienkou dosiahnutia optimálneho výsledku fermentácie je efektívne rozvoľnenie rastlinných zložiek: Na prípravu a rozvoľňovanie materiálu na vlákna sa preto používa biogrinder spoločnosti BHS-Sonthofen. Poskytuje nízku spotrebu elektrickej energie pri veľmi dobrých výsledkoch rozvoľňovania aj pri náročnom výstupnom materiáli.

O spoločnosti BHS-Sonthofen

Pomocou našich strojov a zariadení pomáhame pri riešení náročných technologických úloh.

Globálne vo vašom záujme

Skupina BHS má centrálu v južnom Nemecku a medzinárodne disponuje prevádzkami na ôsmich lokalitách

Vaše kontakty v Nemecku