Na stiahnutie

Aktuálne dokumenty a publikácie

Brožúry

Prehľadná brožúra „Miešanie a drvenie“
Brožúra obchodnej oblasti „Recyklačná technológia“
Brožúra obchodnej oblasti „Technológia procesu“
Zobraziť všetky

Leták

Leták „Servisná zmluva LONG-LIFE“
Leták „Vzdelávací program pre servisných technikov“
Leták – Bezpečnostné informácie pre návštevníkov
Zobraziť všetky

Spoločnosť

Všeobecné zmluvné a obchodné podmienky (VOP)
Všeobecné nákupné podmienky
Všeobecné podmienky montáže
Formulár „Personálny dotazník dodávateľa“
Dokument „Program Corporate Social Responsibility (CSR)“
Dokument „Informácie o nariadení REACH (ES) 1907/2006 a o dodržiavaní smernice 2011/65/EÚ, príp. 2015/863/EÚ“
Dokument „Vyhlásenie k REACH/ECHA/LoDS/RoHS“
Dokument „Vyhlásenie k sporným materiálom“

Certifikáty

Certifikát „Systém manažérstva kvality“ podľa požiadaviek DIN EN ISO 9001 | BHS-Sonthofen GmbH
Certifikát „Systém manažérstva kvality“ podľa požiadaviek DIN EN ISO 9001 | BHS Process Technology
Certifikát „Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ podľa normy DIN EN ISO 45001
Certifikát „Systém environmentálneho manažérstva“ podľa DIN EN ISO 14001
Certifikát „Certifikát ES pre ATEX“
„Zvárací certifikát“ podľa normy DIN EN 1090-2:2018
Certifikát „Zváranie“ podľa normy DIN EN ISO 3834-2:2006 pre spoločnosť BHS-Sonthofen GmbH
Certifikát „Zváranie“ podľa normy DIN EN ISO 3834-2:2021 pre spoločnosť BHS-Sonthofen (Slovakia) s.r.o.
Certifikát „Smernica o tlakových zariadeniach“ 2014/68/EÚ
Certifikát „Prenos označenia materiálov“ podľa normy DIN EN 10204
Certifikát „Potvrdenie výrobnej kontroly vo výrobe“ podľa normy 2451-CPR-EN1090-2015.0061.005

Dotazníky

Dotazník pre filtračné úlohy
Dotazník na skartovanie úloh