Na stiahnutie

Aktuálne dokumenty a publikácie

Leták

Leták „Servisná zmluva LONG-LIFE“
Zobraziť všetky

Brožúry

Prehľadná brožúra „Miešanie a drvenie“
Prehľadová brožúra „Recyklačné riešenia“
Prehľadná brožúra „Procesné technológie“
Zobraziť všetky

Spoločnosť

Všeobecné podmienky montáže
Všeobecné nákupné podmienky
Formulár „Personálny dotazník dodávateľa“
Dotazník na skartovanie úloh
Dotazník pre filtračné úlohy
Dokument „Program Corporate Social Responsibility (CSR)“
Dokument „Informácie o nariadení REACH (ES) 1907/2006 a o dodržiavaní smernice 2011/65/EÚ, príp. 2015/863/EÚ“
Dokument „Vyhlásenie k REACH/ECHA/LoDS/RoHS“
Dokument „Vyhlásenie k sporným materiálom“

Certifikáty

Certifikát „Zváranie“ podľa požiadaviek DIN EN ISO 3834-2:2006
Certifikát „Manažérstvo BOZP“ podľa BS OHSAS 18001
Certifikát „Manažérstvo BOZP“ podľa BS OHSAS 18001
Certifikát „Systém manažérstva kvality“ podľa požiadaviek DIN EN ISO 9001 | BHS-Sonthofen GmbH
Certifikát „Certifikát ES pre ATEX“
Certifikát „Systém environmentálneho manažérstva“ podľa DIN EN ISO 14001
Certifikát „Smernica o tlakových zariadeniach“ 2014/68/EÚ
Certifikát „Systém manažérstva kvality“ podľa požiadaviek DIN EN ISO 9001 | BHS Process Technology