Nový postup od spoločnosti BHS eliminuje riziká pri recyklácii lítium-iónových batérií.

2. júla 2020
Hoci význam batérií a akumulátorov ako energetických zásobníkov významne rastie, ich recyklácia je spojená s výzvami. Spoločnosť BHS Sonthofen vyvinula v rámci viacerých výskumných projektov bezpečný postup na recykláciu batérií a akumulátorov. Vďaka procesu, ktorý prebieha od drviča až po sušičku, v ktorej sa odparia elektrolyty, v plynotesnej atmosfére, sa bezpečne vylúči nebezpečenstvo požiaru a úniku jedovatých plynov.

Recyklácia použitých batérií a akumulátorov nie je ľahká úloha: Ak sa dostanú do nesprávneho drviaceho zariadenia, hrozia nebezpečné požiare. Nový inovatívny postup od spoločnosti BHS-Sonthofen toto nebezpečenstvo cielene eliminuje. Na to prebieha väčšia časť procesu v plynotesnom prostredí: Od rozdrvenia až po sušičku, v ktorej sa zneškodnia elektrolyty, prebieha spracovanie v ochrannej atmosfére.

V tejto ochrannej atmosfére pracujú buď jeden, alebo dva drviče. Prvé rozdrvenie sa uskutočňuje na rotačných nožniciach BHS (typ VR). Tento pomalobežný dvojhriadeľový drvič spoľahlivo preddrví neskladné batérie a batériové paky pomocou do seba navzájom zapadajúcich rezných nástrojov. Vo fáze hlavného drvenia sa preddrvená frakcia rozdrví na konečnú veľkosť v jednohriadeľovom drviči, ako je napríklad rotačný univerzálny drvič (typ NGU).

Na ďalšie spracovanie sa používa sušička pracujúca v prerušovaných cykloch (typ HTC) od spoločnosti BHS. V sušičke sa vytvorí vákuum a drvený materiál sa zahreje. Elektrolyty sa odlúčia v rúrkovom a doskovom výmenníku tepla. Po vysušení už nie sú rozdrvené batérie nebezpečné. Jednotlivé komponenty sa dajú jednoducho separovať mimo ochrannej atmosféry. Výstupom z tohto procesu sú cenné predajné produkty.