Spoločnosť BHS-Sonthofen prináša na trh novú verziu biogrindera

15. júla 2020
Spoločnosť BHS-Sonthofen priniesla na trh novú, úplne prepracovanú verziu úspešného biogrindera. Biogrinder sa používa na prípravu biomasy na použitie. Umožňuje predovšetkým efektívnejšiu a rýchlejšiu produkciu bioplynu. Stroj, ktorý je v aktuálnej verzii vybavený diskovým rotorom a komponentmi z ušľachtilej ocele, ponúka ešte dlhšiu životnosť a ešte vyššiu flexibilitu.

Mikroorganizmy produkujú pri fermentácii bioplyn. Zákazníci spoločnosti BHS-Sonthofen využívajú vo svojich zariadeniach na prípravu bioodpadu biogrinder BHS typu RGB na čo najefektívnejšiu prípravu biologického materiálu na proces fermentácie. „Vyššia miera rozvoľnenia materiálu na vlákna znamená väčšiu akčnú plochu pre mikroorganizmy,“ vysvetľuje Reinhold Jäger, oblastný manažér predaja spoločnosti BHS-Sonthofen pre segment recyklácie a životného prostredia. Biogrinder zabezpečuje intenzívnu mechanickú prípravu energetických rastlín. Produkcia plynu sa urýchli a fermentačný proces sa stabilizuje.


Aktuálne dostupná nová verzia biogrindera ponúka používateľovi výhody predovšetkým z hľadiska ešte dlhšej životnosti. „V podstate sme vykonali dve inovácie,“ vysvetľuje Jäger. „Konštrukcia rotora je modulárna, to znamená, že doterajší dvojstupňový rotor nahradil jeden diskový rotor. Každá úroveň umožňuje samostatnú a flexibilnú výmenu v závislosti od opotrebovania. Základné teleso zostane pri tom zachované veľmi dlhú dobu.“
Aj druhá inovácia – prevažné použitie komponentov z ušľachtilej ocele – podporuje predĺženie životnosti stroja. „Spracovaný rastlinný materiál prechádza procesom hniloby,“ hovorí Jäger. „Pri tom sa tvoria kyseliny rozrušujúce železné kovy. Pôsobenie korózie zintenzívňuje abrazívny proces opotrebovania. Teraz sú všetky súčasti stroja, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s materiálom, z ušľachtilej ocele.“ Týka sa to predovšetkým vnútorných plášťov, rotora, bočných stien alebo vstupu a výstupu. Ušľachtilá oceľ znemožňuje tvorbu korózie – doba opotrebovania sa výrazne predlžuje.


Nepretržite pracujúci biogrinder je preto výrazne robustnejší. Všetky ostatné zákaznícke benefity osvedčeného stroja zostávajú zachované. Biogrinder (typ RBG) sa obsluhuje ľahko a jeho údržba je nenáročná. Biogrinder rozvoľní aj ťažko zhodnotiteľný alebo vôbec nezhodnotiteľný vsádzaný materiál. V porovnaní s inými drvičmi biomasy spotrebuje biogrinder okrem toho menej elektrickej energie.