Nový Oblastný manažér predaja pre segment recyklácie a životného prostredia

6. júla 2020
Od 1. júna 2020 je naším novým Oblastným manažérom predaja pre segment recyklácie a životného prostredia pán Ulrich Kanzleiter. Vo svojej činnosti sa zameriava na krajiny strednej a východnej Európy, Rakúsko a krajiny Beneluxu.

Pán Kanzleiter má skoro 20-ročné skúsenosti v odvetví recyklácie. Jeho profesionálna dráha začala v roku 2001 na pozícii asistenta vedenia podniku u jedného výrobcu drviacich a recyklačných zariadení. Nasledovali pozície ako napríklad vedúci vnútorného predaja. Naposledy pôsobil v inom podniku ako vedúci odbytu a bol zodpovedný za činnosti optimalizácie všetkých organizačných zložiek a postupov. Pán Kanzleiter je teraz k dispozícii ako skúsený odborník a kontaktná osoba zákazníkom spoločnosti BHS-Sonthofen.

„S potešením konštatujeme, že sme v osobe Ulricha Kanzleitera získali odborníka na odbyt s dlhoročnými riadiacimi skúsenosťami a know-how v odvetví recyklácie a spracovania odpadov“, hodnotí Christian Kühn, Riaditeľ predaja pre odvetvia recyklácie a životného prostredia v spoločnosti BHS-Sonthofen.