Indická spoločnosť používa drvič biologického odpadu od spoločnosti BHS na spracovanie ryžovej slamy

26. augusta 2020
V zariadení na výrobu bioplynu v blízkosti mesta Čandígarh v spolkovom štáte Pandžáb používa indická spoločnosť Source Facility BHS Biogrinder na spracovanie ryžovej slamy, kokosových škrupín a iných organických odpadových materiálov. Biogrinder je vhodný na viacero výstupných materiálov a umožňuje efektívny výrobný proces bioplynu.

India produkuje veľké množstvo poľnohospodárskeho odpadu, a to vrátane zvyškov po žatve. Keďže sa spaľovanie organického odpadu považuje za jednu z hlavných príčin znečisťovania ovzdušia, vytvorila indická vláda podnety na zmiernenie problému znečisťovania a na úpravu biomasy, ako je napríklad ryžová slama, ktorá je v Indii veľmi rozšírená, na bioplyn.

Source Facility, indický prevádzkovateľ biofermentorov, investoval do drviča biologického odpadu na spracovanie ryžovej slamy, prázdnych kokosových škrupín a odpadov z ovocia/zeleniny. Skôr, ako sa spoločnosť rozhodla pre stroj od spoločnosti BHS, otestovala možnosti drvenia od lokálnych poskytovateľov. Výsledky boli neuspokojivé, pretože tieto stroje neboli schopné spracovať rôzne materiály. „Pre Source Facility bolo veľmi dôležité dokázať spracovať široké spektrum výstupných materiálov,“ komentuje Neelesh Desai, konateľ spoločnosti BHS-Sonthofen v Indii. Okrem toho ponúka stroj vynikajúce drvenie aj rozvláknenie, čo má rozhodujúci význam v procese výroby bioplynu.

Bioplyn sa vytvára počas fermentácie pomocou mikroorganizmov. Čím lepšie je materiál rozvláknený, tým väčší povrch pokryjú baktérie. Vo vnútri stroja sa nachádza rýchlobežný hviezdicovitý rotor s vertikálnym hriadeľom a masívnym drviacim ústrojenstvom. Stroj na základe homogenizácie optimálne pripravuje materiál na ďalší procesný krok. Spoločnosť Source Facility testovala dva týždne najrôznejšie výstupné materiály. Po uspokojivých výsledkoch udelil zákazník zákazku. Drvič Biogrinder bol uvedený do prevádzky koncom roka 2019 a spoločnosť Source Facility je s nárastom výroby bioplynu veľmi spokojná.
„V Indii dostávame veľa žiadostí na spracovanie bioplynu, pretože vláda tlačí na udržateľnejšie využívanie organických odpadov," vraví Desai. „Doteraz existovalo v Indii len niekoľko zariadení na výrobu bioplynu, ale veľa spoločností plánuje inštaláciu nových zariadení. S drvičom biologického odpadu ponúka spoločnosť BHS-Sonthofen stroj s jednoduchou údržbou a obzvlášť dlhou životnosťou, ktorý efektívne spracúva substráty.“