Na stiahnutie

Aktuálne dokumenty a publikácie

Brožúry

Prehľadná brožúra „Miešanie a drvenie“
Brožúra obchodnej oblasti „Recyklačná technológia“
Brožúra obchodnej oblasti „Technológia procesu“

Leták

Leták „Vzdelávací program pre servisných technikov“
Leták – Bezpečnostné informácie pre návštevníkov
Leták „Servisná zmluva LONG-LIFE“

Podmienky a pravidlá

Všeobecné zmluvné a obchodné podmienky (VOP)
Všeobecné nákupné podmienky
Všeobecné podmienky montáže

Integrovaný systém riadenia

Dokument „Program Corporate Social Responsibility (CSR)“
Dokument „Informácie o nariadení REACH (ES) 1907/2006 a o dodržiavaní smernice 2011/65/EÚ, príp. 2015/863/EÚ“
Dokument „Vyhlásenie k REACH/ECHA/LoDS/RoHS“
Dokument „Vyhlásenie k sporným materiálom“

Obstarávanie a logistika

Formulár „Personálny dotazník dodávateľa“