Študenti

Splývanie teórie a praxe

Možnosti pre študentov

Získajte cenné praktické skúsenosti v oblasti mechanických technológií a strojárenstva alebo aj v oblasti obchodu, napr. v oddelení marketingu alebo personalistiky. Ak si počas štúdia chcete rozšíriť svoje schopnosti alebo ak dokonca plánujete, že po ukončení štúdia sa pridáte k tímu spoločnosti BHS-Sonthofen , príďte k nám teraz ako praktikant alebo zárobkovo činný študent alebo si napíšte svoju záverečnú prácu u nás.

Prax

Naša prax

Ako náš praktikant sa stanete plne integrovaným členom nášho tímu. Môžete prinášať nápady a získate hĺbkový pohľad do tajov našej brandže a strojárenského priemyslu. Prax môže trvať štyri týždne až niekoľko mesiacov. Je zameraná na študentov bakalárskych a magisterských študijných programov v rámci prípravnej alebo povinnej praxe.

Zárobkovo činný študent

Získajte prehľad ako zárobkovo činný študent

Hľadáte cenné praktické skúsenosti a chcete si popri štúdiu aj niečo zarobiť? Ponúkame miesta pre študentov bakalárskych a magisterských študijných programov, ktorí by radi spojili teóriu s praxou. Prirodzene, ponúkame aj možnosť zanechania pozitívnych stôp na poli BHS, a keď sa raz v budúcnosti rozhodnete pre nás, určite si na vás spomenieme.

Záverečná práca

Vaše absolutórium

Plánujete vedeckú záverečnú prácu s úzkym prepojením na prax? Navštívte teda našu burzu práce Ponúka aktuálne voľné miesta, ako aj informácie o náplni práce, požiadavkách a lehotách na podávanie žiadosti pre príslušné výberové konania. Ak nič nenájdete, neváhajte  prevziať iniciatívu sami a pošlite nám vlastný návrh.

Certifikát

„Keď som pred dvoma rokmi prišla do spoločnosti BHS ako praktikantka a potom študujúca v bakalárskom obore, nikdy som si nemyslela, že sa raz stanem súčasťou spoločnosti ako marketingová manažérka. Rozmanité spektrum úloh, pestrý pracovný deň, skvelá tímová práca a príjemní kolegovia – o tom všetkom je marketing v spoločnosti BHS-Sonthofen."


wertvollfotografie-31_yerlikaya.jpg
Bahar Yerlikaya
Marketingová manažérka

Sme tu radi pre vás

Teší nás váš záujem o kariéru v spoločnosti BHS-Sonthofen. Na otázky súvisiace s kariérnymi možnosťami a týkajúce sa ponuky voľných pracovných miest, ako aj na vaše žiadosti radi odpovedia naši experti.

Sme tu radi pre vás

Teší nás váš záujem o kariéru v spoločnosti BHS-Sonthofen. Na otázky súvisiace s kariérnymi možnosťami a týkajúce sa ponuky voľných pracovných miest, ako aj na vaše žiadosti radi odpovedia naši experti.